PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Trouwservice Wendy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Trouwservice Wendy en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Trouwservice Wendy verstrekt.
Trouwservice Wendy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM TROUWSERVICE WENDY GEGEVENS NODIG HEEFT
Trouwservice Wendy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Trouwservice Wendy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG TROUWSERVICE WENDY GEGEVENS BEWAART
Trouwservice Wendy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Trouwservice Wendy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Trouwservice Wendy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Trouwservice Wendy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Trouwservice Wendy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Trouwservice Wendy bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Trouwservice Wendy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Trouwservice Wendy heeft hier geen invloed op. Trouwservice Wendy heeft Google geen toestemming gegeven om via Trouwservice Wendy verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@trouwservice-wendy.nl. Trouwservice Wendy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Trouwservice Wendy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de veiligheid van door Trouwservice Wendy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Trouwservice Wendy op via info@trouwservice-wendy.nl. Www.trouwservice-wendy.nl is een website van Trouwservice Wendy. Trouwservice Wendy is als volgt te bereiken:
Postadres: Kruisbooglaan 68
Vestigingsadres: Kruisbooglaan 68
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73538299
Telefoon: 0181 841014
E-mailadres: info@trouwservice-wendy.nl

Call Now Button